Albaraka Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu

Fon'un yatırım stratejisi, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarına, en fazla %20'si ile ise ortaklık payları, altın, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir.
Albaraka Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Varlık ve İşlem TürüAsgari%Azami%
Kira Sertifikaları(Kamu/özel)80100
Vaad Sözleşmeleri / Taahhüt Sözleşmeleri 010
Ortaklık Payları020
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları 020
Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları020
Katılma Hesabı (TL veya Döviz)020
Fonla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dökümanlardan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgileri;

İzahname

Yatırımcı Bilgi Formu

31.12.2018 Performans Sunum Raporu