Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

  

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

1945 yılında Balıkesir’de doğdu. Hafızlığını tamamladıktan sonra imam hatip lisesini ve genel liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü ve İstanbul Hukuk Fakültelerinden mezun oldu.

İslam Hukuku alanında başladığı doktora çalışmasını 1983 yılında bitirdi. 1998 yılında Doçent unvanını kazanan Döndüren, Prof. Dr. unvanı ile çalışmalarına deva etmektedir.

1973’ten 1986 yılına kadar İslam Hukuk ve Fıkıh Usulü akanında öğretim üyesi olarak sırasıyla Konya Yüksek İslam Enstitüsü, Bursa Yüksek İslam Enstitüsü ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapan Döndüren, 1986 yılında Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesinin daveti üzerine bir süre bu üniversitede çeşitli araştırmalarda bulunmuştur.

Kendisinin, İslam Hukuku ve İslam İktisadı alanında yayınlanmış;

İslam Hukukuna Göre Alım Satımda Kar Hadleri,

Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami yaklaşımlar,

İbni Abidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü

Olmak üzere çeşitli eserleri ve çok sayıda makale ve araştırmaları bulunmaktadır.

Para, Kredi, Enflasyon, Şirket, İslami Bankacılık, Mudârabe, Sermaye Riski ve Faiz, Para Vakıfları, İşçi ve İşveren gibi Katılım Bankacılığı ve günümüz ekonomisi ile ilgili birçok araştırmaları bulunmaktadır.

Halen, Faizsiz Bankacılık konusunda çalışmaları devam etmekte olup çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmakta ve danışma kurulu üyeliğinde bulunmaktadır. Yine aynı çerçevede seminer ve eğitimler vermektedir.

Döndüren, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 
Prof. Dr. Necmettin KIZILKAYA (Üye)
 

Necmettin Kızılkaya halihazırda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku ve Ekonomisi profesörü olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi'nin direktörüdür. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve aynı üniversitede İslam hukuku alanında yüksek lisans derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku alanında hazırladığı teziyle 2011’de doktorasını tamamladı. Ayrıca Princeton Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Çalışmaları özellikle İslam hukuku ve ekonomisi ile ilgili araştırma alanları üzerinedir. İslam hukuku tarihi, İslam şirketler hukuku, modernleşme ve fıkıh üzerine odaklanmaktadır. Hukuki açıdan İslam ekonomisi, göç sorunları, helal gıda ve diğer bazı güncel konular üzerinde de çalışmaktadır. Kızılkaya birçok kitap yayınlamıştır. İslam hukuku ve ekonomisi alanındaki araştırmaları birçok önde gelen akademik dergide yer almıştır. Çok sayıda akademik derginin bilimsel danışmanıdır ve birçok akademik derginin yayın kurullarında görev yapmakta ve Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE) ve Darulfunun İlahiyat'ın genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.